เอกสารสำหรับการเปิดร้านค้า

หมายเหตุ :

เซนต์ใบสัญญาบริการ จำนวน 2ชุด (เซนต์สดทุกหน้าของสัญญา) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุ

และส่งกลับมาที่..บริษัท ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (แผนก Shopping)

โครงการ อเวนิว รัชโยธิน (อาคาร C ชั้น 4) เลขที่ 234/3 ห้อง C401-B C401-C ชั้น 4

ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900